Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

27.03.2013: Vláda dnes na svém jednání projednala novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020. Koncepce přináší zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu jak na národní tak i ...

26.03.2013: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc únor 2013.

20.03.2013: MMR zveřejnilo v rámci semináře k průběžným výsledkům statistických projektů na zkvalitnění informací o cestovním ruchu výsledky statistického šetření „Příjezdový cestovní ruch 2009 – 2015“ za rok 2012, které je ...

18.03.2013: Dnes byla zveřejněna zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila na Operační program Technická pomoc (dále "OPTP"). NKÚ v ní upozorňuje na některé rizikové oblasti, MMR tímto reaguje na hlavní body zprávy: ...

11.03.2013: Základní fakta: Na Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB) vzniklo podezření, že dochází k neoprávněnému vyplácení úrokových dotací v programu PANEL, které nebylo v souladu s podmínkami nařízení vlády, podle kterého se ...

11.03.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 (dále jen „Strategie“) a posouzení jeho vlivů na životní ...

07.03.2013: V Praze se dnes pod vedením ministerstva pro místní rozvoj sešla na svém prvním jednání Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství. Dohoda o partnerství je klíčovým dokumentem, který uzavírají členské státy s ...

06.03.2013: MMR ČR již provedlo první vyhodnocení poslední novely ZVZ (platné od 1. 4. 2012), které bude veřejné v dubnu jako součást pravidelné „Výroční zprávy a stavu VZ v ČR“. „V tomto prvním vyhodnocení zpracovaném na ...

05.03.2013: Včera v odpoledních hodinách podepsal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministr pro cestovní ruch a řemesla Marockého království Lahcen Hahddad „Dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu“.

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně