Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

28.03.2009: Stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové CK.

15.03.2009: Ústředním tématem summitu je kohezní politika, současný ekonomický vývoj a schopnost EU reagovat na finanční krizi.  Výstupem z jednání je deklarace, kterou předloží předseda Výboru regionů na jarním summitu ...

15.03.2009: Ministr Svoboda dnes zavítal do Pardubic. Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice debatoval se studenty o českém předsednictví Radě EU, řešení hospodářské krize a postoji k zavedení eura v  ...

15.03.2009: Akreditační komise schválila „Základní vzdělávací program" připravený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je odborné proškolení zejména nastupujících zaměstnanců a jejich příprava na ...

15.03.2009: V rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem schválil Monitorovací výbor v Dážďanech 17 projektů s podílem prostředků EU ve výši cca 10,5 miliónů EUR. Celkové náklady těchto projektů ...

15.03.2009: Evropská komise dnes rozhodla o prodloužení možnosti čerpání peněz ze strukturálních fondů EU určených pro roky 2004 - 2006. Zatímco původně mohla Česká republika čerpat finance do konce loňského roku, nově to bude ...

15.03.2009: Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda spolu s francouzskou ministryní pro bydlení a město Christine Boutin a náměstkem primátora města Brna Oliverem Pospíšilem dnes navštívili brněnské sídliště v  ...

15.03.2009: Český statistický úřad zveřejnil 18. února očekávanou rychlou infor maci o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za 4. čtvrtletí resp. za celý rok 2008. Ve 4. čtvrtletí 2008 klesl ...

15.03.2009: Ministr Cyril Svoboda se dnes setkal s předsedou vlády Svobodného státu Sasko Stanislawem Tillichem. Na programu jednání byly otázky z oblasti obchodních vztahů mezi oběma zeměmi, rozvoje regionální ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně