Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

27.01.2009: Stav současného monitorovacího systému čerpání evropských fondů nebrání využití finančních prostředků, které má Česká republika od Evropské unie k dispozici na rozpočtové období 2007–2013. Proplácení ...

27.01.2009: Dne 31. prosince 2008 měla města poslední příležitost pro odevzdání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“) z Integrovaného operačního programu. Žádosti byly přijímány od 6. ...

27.01.2009: Za rok 2008 průměrná úroková sazba vypočtená dle ustanovení §6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb. činí 5,66 %. Průměrná úroková sazba vypočtená dle ustanovení §1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb. ...

27.01.2009: Na základě pozvání předsedy Výboru regionů EU pana Luca Van de Brandeho vystoupil dnes v Plzni 1. místopředseda vlády a ministr  pro místní rozvoj Jiří Čunek  na jednání předsednictva Výborů regionů EU.

27.01.2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dnes přednesl priority předsednictví České republiky v Radě EU, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na jednání Výboru Evropského ...

27.01.2009: Na základě značného množství dotazů od žadatelů o dotaci v rámci výše uvedeného programu byly na webových stránkách ministerstva zveřejněny upřesňující podmínky pro získání dotace.

27.01.2009: První náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček navštívil včera kraj Vysočina. Cílem jeho cesty bylo setkání s představiteli kraje a návštěva měst Třebíč, Telč a Jihlava.

27.01.2009: Na své poslední tiskové konferenci ve funkci ministra představil Jiří Čunek seznam nástrojů, kterými ministerstvo pro místní rozvoj podporuje nebo plánuje podpořit investice do bydlení.

27.01.2009: Dnes dopoledne proběhla tisková konference v rakouském Gmündu na téma podpis „Memoranda o porozumění". Předmětem jednání byl program Cíle Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko za ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně