Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

27.01.2009: Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR 2007–2013 vytváří centrálně závazný rámec monitorovacího systému pro programové období 2007–2013.

27.01.2009: Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 10. dubna 2008 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 5 Národní podpora územního ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor řídícího orgánu IOP a OPTP, vyhlašuje od 5. června 2008 druhou výzvu v Integrovaném operačním programu v oblasti intervence 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP a v oblasti ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 30. června 2008 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů ...

27.01.2009: V listopadu české úřady schválily dalších 644 projektů na čerpání dotací z evropských fondů za 39,3 miliardy korun. Celkový počet schválených projektových záměrů současného programového období 2007-2013 se ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo 30. prosince do Bruselu žádost o posunutí termínu čerpání z evropských fondů za programové období 2004-2006 o půl roku. Její schválení Evropskou komisí se očekává v  ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj chce reagovat na zavádějící reportáž TV Nova, která  byla odvysílána v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny dne 3. ledna 2009. Téma reportáže byla certifikace kvality v ...

27.01.2009: Finanční objem žádostí o evropské dotace se v roce 2008 zvýšil v České republice oproti předloňsku pětadvacetkrát.

27.01.2009: Ministr  pro místní rozvoj Jiří Čunek se dnes setkal s Eurokomisařkou pro regionální rozvoj, paní Danutou Hübner, v rámci její oficiální návštěvy v Praze při příležitosti zahájení Českého ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně