Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

16.02.2009: Veřejně přístupná česká technická norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Povinnost postupovat podle uvedené normy je stanovena v ...

16.02.2009: Informace o normách ČSN, které mají návaznost na právní předpisy z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

16.02.2009: Text stavebního zákona přeložený do anglického, německého a francouzského jazyka.

16.02.2009: Činnost česko-slovenské pracovní komise pro naplňování Dohody o spolupráci pro oblast územního plánování a stavebního řádu se uskutečňuje již od roku 2002.  Gestory naplňování této dohody jsou v současné ...

16.02.2009:  Na základě iniciativy obou zemí z roku 2004 byla v dubnu 2006 ustavena Česko - německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. Za českou stranu jsou členy této pracovní skupiny zástupci MMR, ...

13.02.2009: Zásady postupu „Závěrečného vyhodnocení akce“ u programů financování reprodukce majetku hrazených pouze ze státního rozpočtu ČR.

28.01.2009: Statistiky bydlení v Evropské unii z roku 2004 v české i anglické verzi. Statistika bydlení v Evropské unii 2005/2006 v anglické verzi

27.01.2009: Strategie regionálního rozvoje představovala základní koncepční dokument regionální politiky pro období před vstupem a pro první roku po našem vstupu do EU. Jejím cílem bylo vymezit rámce pro přípravu programových ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně