Záloha z Národních dotací > Rozvoj regionů > Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

Podpora regionálního rozvoje v roce 2010

Podpora regionálního rozvoje z národních zdrojů zahrnuje v roce 2010 následující podprogramy: Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití; Podpora obnovy venkova.

   1   

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena