Časopis Urbanismus a územní rozvoj

26.03.2009: Časopis URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, vydávaný Ústavem územního rozvoje Brno, je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch.
Informace o dosud vydaných a aktuálních číslech časopisu naleznete na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje Brno.