Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Provozování veřejných pohřebišť a krematorií

Provozování veřejných pohřebišť a krematorií

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji a obcemi nabízí metodickou spolupráci a výkladovou nápomoc v oblasti provozování pohřebišť a krematorií. Novela zákona o pohřebnictví stanoví všem těmto orgánům veřejné moci v této oblasti nové kompetence.
Na správu hřbitova nebo krematoria neexistují jednoduché šablony, problematika pohřbívání se nevejde do kolonek ekonomů a paragrafů právníků. Přesto si po pečlivé přípravě dovolujeme provozovatelům pohřebišť nabídnout návrh vzorového řádu pohřebiště v souladu s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. září 2017. Na vzorovém řádu krematoria pracujeme.

V přechodných ustanoveních novely zákona o pohřebnictví se stanoví, že
  • Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád krematoria do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele krematoria do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. srpna 2018.
  • Při změně řádu pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést jej do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nevyvstane-li potřeba změny řádu ze strany provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 31. srpna 2020.
Žádná část zde zveřejněného vzoru hřbitovní knihy nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEVT, a.s., Pekařova 4, Praha 8. Neoprávněné užití tohoto tiskopisu (formuláře) bude trestně stíháno.