Oblast pohřebnictví

11.06.2015: Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast pohřebnictví

Seznam právních předpisů v gesci MMR pro oblast pohřebnictví (stav ke dni 1. září 2017): 

Právní předpisy Odkaz
Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb. Zákon o pohřebnictví    
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. srpna 2017 č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení Vyhláška č. 277/2017 Sb.    
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 23. srpna 2017 č. 278/2017 Sb., o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování Vyhláška č. 278/2017 Sb.