Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice pohřebnictví, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 31 až 39 z celkem 39

4. března 2010: Poradenství pro pozůstalé je zpravidla součástí paliativní péče, která si klade za cíl zvýšit kvalitu života pacienta v terminálním stavu. Používá k tomu všechny dostupné prostředky včetně pomoci při upevnění nebo ...

8. dubna 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá žádné dědice. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat.

10. prosince 2009: Během víkendu přibyli v ČR další dva kvalifikovaní hrobníci. Celodenní zkoušku pod dohledem autorizované osoby Ministerstva pro místní rozvoj, která ověřila jejich odborné předpoklady a praktické dovednosti k výkonu ...

20. srpna 2009: Na Portálu veřejné správy funguje interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v České republice.

20. srpna 2009: Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR

20. srpna 2009: Praha 22. září 2008 (MMR) – Ministerstvo pro místní rozvoj vloni zahájilo standardizaci služeb v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Nyní zavádí standardy provozních služeb na veřejných ...

17. prosince 2008: Praha 22. září 2008 (MMR) – Ministerstvo pro místní rozvoj vloni zahájilo standardizaci služeb v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Nyní zavádí standardy provozních služeb na veřejných ...

21. ledna 2009: Na Portálu veřejné správy funguje interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v České republice.

21. ledna 2009: Zpracování přehledu veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR

Zobrazuji články 31 až 39 z celkem 39

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven