Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice pohřebnictví, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 39

24. října 2014: Účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob zemřelých bez dědiců na veřejném pohřebišti budou obcím od 1. listopadu 2014 uznány jako dílčí část nákladů na pohřbení. Vhodné je uložení urny ...

4. června 2014: Informační leták o dvanácti profesních kvalifikacích v pohřebnictví včetně přehledu autorizovaných osob, které v oblasti hřbitovních, pohřebních, kremačních a smutečních služeb zkoušky provádí.

22. května 2013: Praktické rady o postupu při úmrtí, vypravení pohřbu a poradenství pro pozůstalé.

8. dubna 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná, že může poskytovat obcím finanční úhradu za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo pohřbení nesjednal, pouze na účet, který mají obce zřízeny u České národní banky ...

23. února 2012: Dohoda o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973) upravuje pietní nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do země ...

11. února 2011: Smysl restriktivní právní regulace reklamy v oblasti podnikatelských činností v pohřebnictví spočívá v tom, že se jedná o společensky velmi citlivou oblast, nesrovnatelnou s běžnou podnikatelskou činností v jiných ...

1. července 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra otevřelo nové kurzy o pohřebnictví a péči o pozůstalé.

23. června 2010: Praktické rady o pohřbu a jeho organizaci

13. dubna 2010: O nové kvalifikaci Poradenství pro pozůstalé

29. března 2010: Příručka o pohřbu krok za krokem pro pozůstalé, smuteční hosty a další zájemce.

Zobrazuji články 21 až 30 z celkem 39

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven