Informace a aktuality

V rubrice naleznete aktuální i průběžné informace k problematice pohřebnictví, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost.


Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 38

28. dubna 2017: Vládní novela zákona o pohřebnictví prošla třetím čtení v Poslanecké sněmovně ČR. Ministryně Šlechtová tak prosadila více práv pro pozůstalé a větší postihy za nekalé praktiky.

18. ledna 2017: Ministryně Karla Šlechtová dnes představí poslancům novelu zákona o pohřebnictví. Česká republika je zas o krok blíž ke kultivaci oblasti pohřebnictví. Nová legislativní úprava by měla nabýt účinnosti od poloviny ...

24. října 2016: I podnikání v pohřebnictví bude vyžadovat vzdělání. Vláda České republiky dnes jednala o návrhu novely zákona o pohřebnictví, nová zákonná úprava by měla platit od poloviny příštího roku.

19. července 2016: Ministryně pro místní rozvoj předložila vládě návrh novely zákona o pohřebnictví, jejímž cílem je odstranit nedostatky právní úpravy přijaté před více než patnácti lety. Navrhovaná novela také reaguje na aktuální ...

29. března 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes zahájilo meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o pohřebnictví a další související zákony.

6. listopadu 2015: Nejen praktické rady o postupu při vypravení pohřbu, ale tentokrát první metodika pro obce, jak žádat MMR o náhradu účelně vynaložených nákladů na sociální pohřeb a jak řádně provozovat veřejné pohřebiště. Nechybí ...

4. listopadu 2015: Nová profesní kvalifikace doprovázení umírajících a pozůstalých (kód 69-056-M) čeká na své autorizované osoby.

20. října 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu umožnilo návrhem na změnu zákona o regulaci reklamy provozovatelům pohřebních služeb realizovat reklamu vlastní činnosti v širším ...

10. července 2015: Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo práce na rozsáhlé novele zákona o pohřebnictví. Za tím účelem zřídila ministryně pro místní rozvoj mezirezortní pracovní komisi, jejímž členem je i JUDr. Marek Hanák z ...

24. října 2014: Účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob zemřelých bez dědiců na veřejném pohřebišti budou obcím od 1. listopadu 2014 uznány jako dílčí část nákladů na pohřbení. Vhodné je uložení urny ...

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 38

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven