Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Nová příručka pro obce provozující ...

Nová příručka pro obce provozující pohřebiště

13.06.2017: Úřad vlády ve spolupráci s MMR vydal po dvou letech příprav dvojjazyčnou příručku pro obce k péči o opuštěné německé a další hroby v České republice
V nákladu 1000 ks Ministerstvo pro místní rozvoj distrubuuje do všech krajů metodiku pro obce     provozující veřejné pohřebiště, na kterém se nachází opuštěné hroby a hrobky národnostních menšin. Brožurka v rozsahu 50 stran s rozsáhlou obrazovou přílohou vychází z činnosti Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR, která byla ustavena při Radě vlády pro národnostní menšiny dne 26. dubna 2016 usnesením č. 174.