Reklama na pohřební služby

20.10.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu umožnilo návrhem na změnu zákona o regulaci reklamy provozovatelům pohřebních služeb realizovat reklamu vlastní činnosti v širším rozsahu, včetně uvádění cen za pohřební a kremační služby. Na druhé straně zákonodárci zakázali šířit reklamu na komerční činnosti v pohřebnictví v areálech nemocnic a zařízení sociálních služeb, počítaje v to i jejich oplocení.
V příloze si můžete přečíst článek Tomáše Kotrlého z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj s názvem "K šíření reklamy pohřebních a kremačních služeb"  o hlavních tématech novely zákona o regulaci reklamy a zákona o pohřebnictví, která vyšla  dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2015. Tento právní názor Ministerstva pro místní rozvoj byl publikován v říjnovém vydání časopisu Moderní obec (10/2015) na straně 56 a 57.