Profese v pohřebnictví

04.06.2014: Informační leták o dvanácti profesních kvalifikacích v pohřebnictví včetně přehledu autorizovaných osob, které v oblasti hřbitovních, pohřebních, kremačních a smutečních služeb zkoušky provádí.
    Základní informace [PDF, 1.46MB] o dvanácti profesních kvalifikacích v pohřebnictví jsou určeny nejen uchazečům nebo zájemcům o zaměstnání přihlášených na úřadech práce, ale i široké veřejnosti pro rychlý přehled o státem požadovaných znalostech a dovednostech pracovníků ve hřbitovních, pohřebních, kremačních a smutečních službách. Žádost o autorizaci včetně aktuálních informacích o autorizovaných osobách naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde.