Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Pohřebnictví - úhrada účelně ...

Pohřebnictví - úhrada účelně vynaložených nákladů

08.04.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj připomíná, že může poskytovat obcím finanční úhradu za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo pohřbení nesjednal, pouze na účet, který mají obce zřízeny u České národní banky. Toto upozornění se vztahuje na všechny případy podané na Ministerstvo pro místní rozvoj, které nebyly do 01.04.2013 vyřízeny.
Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s uplynutím tříměsíční lhůty od účinnosti novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů připomíná, že může poskytovat žadatelům (obcím) finanční úhradu ze státního rozpočtu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého,  jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a jejichž pohřbení zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů,  pouze na účet, který mají obce zřízeny  u České národní banky.
 
Poznámka:
Novela zákona 218/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech) ukládá povinnost poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu pouze na účty vedené v ČNB. Výše zmíněné se od 1. 4. týká i územních samosprávných celků, kterým MMR proplácí náhrady za pohřební služby. 
 

Kategorie:

Aktuality