Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Vláda projednává návrh MMR na změnu ...

Vláda projednává návrh MMR na změnu zákona o pohřebnictví

19.07.2016: Ministryně pro místní rozvoj předložila vládě návrh novely zákona o pohřebnictví, jejímž cílem je odstranit nedostatky právní úpravy přijaté před více než patnácti lety. Navrhovaná novela také reaguje na aktuální změny v právním řádu České republiky.
V oblasti státního dozoru je v novele zákona o pohřebnictví     navrhováno zavedení koordinovaného systému dozoru s hlubší oborovou specializací, posílení úlohy krajských hygienických stanic, obecních živnostenských úřadů, Ministerstva pro místní rozvoj a krajských úřadů. Zcela nově je navrhována úprava přestupků právnických a podnikajících fyzických osob.

Obce by měly nově zajišťovat pohřbení osob, která nesjednal nikdo jiný, v přenesené působnosti. Uvedená změna zefektivní posuzování náhrad účelně vynaložených nákladů na pohřbení a přispěje ke sjednocení rozdílných postupů při vymáhání pohledávek po dědicích.

Dalším z nosných témat navrhované právní úpravy je v reakci na ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva zajištění pietního zacházení s těly mrtvě narozených dětí. V případě zájmu rodičů je navrhováno umožnit také pietní zacházení s plody po potratech a jejich následné pohřbení.

Kvalifikační požadavky pro výkon podnikatelských činností v pohřebnictví se s ohledem na evropský model dalšího vzdělávání navrhuje řešit v souladu s požadavky obsaženými v Národní soustavě kvalifikací, namísto dosavadních rekvalifikací.
Realizace návrhu by měla vést ke zkvalitnění služeb v pohřebnictví a k posílení právní ochrany osob sjednávajících pohřbení.