Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Metodické doporučení k řešení nezbytných ...

Metodické doporučení k řešení nezbytných dodávek v oblasti pohřebnictví

11.07.2017: Cílem metodického doporučení je sjednocení určování požadavků orgánů územní samosprávy na počty nezbytných dodávek v oblasti pohřebnictví k řešení krizových situací v informačním systému Argis, který slouží k informační podpoře plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení v oblasti zajišťování věcných zdrojů.
Metodické doporučení vychází
  • ze zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • z vyhlášky Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů,
  • z Metodiky plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro ústřední správní a krajské úřady, hasičský záchranný sbor a obce s rozšířenou působností vydané Správou státních hmotných rezerv, Praha 2013,
  • a z dalších právních a technických předpisů a dokumentů z oblasti krizového řízení.
Důvodem zpracování metodického doporučení je nejednotnost podkladů, ze kterých jednotlivé orgány územní samosprávy vychází při stanovování počtu nezbytných dodávek v oblasti pohřebnictví.
Dle číselníku nezbytných dodávek mezi nezbytné dodávky v oblasti pohřebnictví patří:
  • 5. 11.Vak na zesnulé,
  • 5. 12.Rakve,
  • 29. 20.Pohřební a kremační služby.
Materiál shrnuje informace a doporučení k nezbytným dodávkám v oblasti pohřebnictví. Prioritně se zaměřuje na vaky na zesnulé.

Zpracování metodického doporučení předcházelo jednání se zástupci Správy státních hmotných rezerv a následně jednání se zástupci krajských úřadů a hasičských záchranných sborů krajů.
 

Připojené soubory