Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR

Mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR

21.01.2009: Na Portálu veřejné správy funguje interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v České republice.

Interaktivní mapová databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v ČR je dílčím výstupem výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních a místních správ, který v letech 2004-2006 realizovala Katedra pastorálních oborů Katolické teologické fakulty UK v Praze.

Ke snadnému vyhledávání a kontrole aktuálnosti těchto geografických objektů je umístění mapy na Portálu veřejné správy nejvhodnější.

Náhled odkazu na mapu pohřebišť na Portálu veřejné správy

Obrázek (sejmutá webová stránka) odkazuje na cestu, kterou je možné se k databázi dostat: http://www.portal.gov.cz/     odkaz Mapy - kliknout nalevo na obrázek map (s popiskem Tématické úlohy v aktuálním výřezu) - odkaz Hřbitovy a pohřebiště    .

Výsledný mapový přehled hřbitovů a pohřebišť uvádí v informaci o těchto objektech (nutno kliknout na křížek) údaje o výměře pohřebiště, jeho veřejném charakteru, informace o katastrálním území, místě určení a vlastníkovi pohřebiště. Mapa se doplňuje i o pietní místa a válečné hroby, jejichž evidence je podle zákona č. 122/2004 Sb. zajišťována Ministerstvem obrany.

Interaktivní mapa hřbitovů a pohřebišť v ČR na internetu je nástrojem určeným veřejné správě, především starostům, ke kontrole jimi provozovaných pohřebišť. Díky uvedeným majitelům příslušných hřbitovních parcel vnáší světlo do právně-nájemních vztahů k hrobovým místům. Z hlediska celého území ČR má mapa pohřebišť jedinečný význam pro řešení mnoha závažných krizových událostí až po katastrofy největšího rozsahu. Generální ředitelství Hasičských záchranných sborů ČR na ministerstvu vnitra se z výše zmíněného důvodu stalo prvním uživatelem centrální databáze veřejných pohřebišť ve státní správě. Aristokracii, občanům i zahraničním turistům mapa usnadní dohledání místa odpočinku jejich předků, jde-li o kulturní památku zároveň podpoří návštěvnost hřbitova a s tím související turistické služby. Je také dobrým pomocníkem pro archeology a další vědce zabývající se např. religiózní krajinou (tzv. nekrogeografy).