Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > MMR zavádí novou kvalifikaci: Poradce v ...

MMR zavádí novou kvalifikaci: Poradce v poradenství pro pozůstalé

04.03.2010: Poradenství pro pozůstalé je zpravidla součástí paliativní péče, která si klade za cíl zvýšit kvalitu života pacienta v terminálním stavu. Používá k tomu všechny dostupné prostředky včetně pomoci při upevnění nebo narovnání vztahů pacienta k příbuzným a blízkým osobám. Poradce pro pozůstalé by měl dle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj umět pomáhat klientovi už při prognóze brzkého úmrtí jeho blízké osoby.

 Poradce v poradenství pro pozůstalé (výtah ze standardu):

A. Rozvíjí účinnou komunikaci s pozůstalými (využívá moderní i tradiční komunikační prostředky, pomáhá pozůstalým přiznat si skutečnost ztráty blízké osoby, překonávat různé překážky při procesu adaptace, zná vyjadřování žalu u lidí z jiných kultur, atd.)

B. Podporuje a doprovází pozůstalé (pomáhá pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, tělo zemřelého společně umývá, upravuje a obléká, spolupřipravuje a spoluorganizuje pohřeb, zná způsoby jeho financování a vybírá s pozůstalými vhodné hrobové místo na pohřebišti, atd.)

C. Aplikuje základní principy poradenství pro pozůstalé (je si vědom významu ticha v poradenství pro pozůstalé, chápe a snaží se rozumět, orientujete se v problematice truchlení dětí a dospívajících, dokážete poradit rodičům, jak s dětmi o smrti komunikovat, apod.) 

D. Usnadňuje pozůstalým nekomplikovaně truchlit (nabízí meditativní čtení s pozůstalými, podporuje klienta, aby si sám našel svůj smysl života, respektuje náboženské vyznání, hodnoty a názorovou orientaci pozůstalého, ví, kdy je vhodná doba o Bohu mluvit a kdy je zase správné o Bohu mlčet, apod.)

E. Identifikuje u pozůstalých rizikové faktory jejich komplikovaného truchlení (pozná, co může průběh procesu truchlení zkomplikovat, přiměřeně odsuzuje extrémní formy násilí, zanedbávání a krutost, apod.)

F. Splňuje osobnostní kompetence (zná pozitivní a negativní efekty své osobnosti, svého chování, své osobnostní i fyzické atraktivity, podstupuje supervizi, apod.)

Blíže viz tisková zpráva a rubrika Koncepce a strategie.