Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > MMR hradí obcím náklady na pohřeb zemřelého

MMR hradí obcím náklady na pohřeb zemřelého

08.04.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá žádné dědice. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se o něho nemá kdo postarat.
Tuto povinnost jim ukládá zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů účinný od 1. 1. 2002. Ministerstvo pro místní rozvoj žádajícím obcím náklady na sociální pohřeb musí uhradit a to za předpokladu, že zemřelý nemá dědiců. Obec má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého, a není-li dědiců, vůči státu.

"Od účinnosti citovaného zákona ministerstvo vyplatilo obcím na základě jejich podaných žádostí již několik milionů korun," uvedl ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky ministerstva RNDr. Josef Postránecký.

Ministerstvo může tyto náklady proplatit pouze tehdy, když o to obec požádá. V přílohách žádosti musí obec doložit zákonem stanovené skutečnosti. Jedná se o úmrtní list (postačí kopie) nebo protokol ohledání zemřelého (tzv. ohledací list), kopii faktury pohřební služby, doklad o úhradě nákladů na pohřeb ze strany příslušné obce a rozhodnutí dědického soudu o vypořádání dědictví po zemřelé osobě. Vzhledem k tomu, že se jedná o úhradu hrazenou ze státního rozpočtu, je nutné všechny stanovené dokumenty řádně doložit. Publikováno 9.12.2009 zde    .

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s uplynutím tříměsíční lhůty od účinnosti novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů připomíná, že může poskytovat žadatelům (obcím) finanční úhradu ze státního rozpočtu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého,  jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a jejichž pohřbení zajistil obecní úřad ve smyslu § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů,  pouze na účet, který mají obce zřízeny  u České národní banky.