Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Informace a aktuality > Kvalifikace doprovázení umírajících a ...

Kvalifikace doprovázení umírajících a pozůstalých

04.11.2015: Nová profesní kvalifikace doprovázení umírajících a pozůstalých (kód 69-056-M) čeká na své autorizované osoby.

Profesní kvalifikace Doprovázení umírajících a pozůstalých     byla zveřejněna po třech letech příprav v Národní soustavě kvalifikací dne 14. října 2015. Zájemce o autorizaci, splňuje-li požadavky na odbornou způsobilost dle hodnotícího standardu této kvalifikace (na s. 6), o ni písemně požádá personální odbor Ministerstva pro místní rozvoj. Písemnou žádost personální odbor postupuje věcně příslušnému odboru k dílčímu stanovisku a na jeho návrh rozhoduje o udělení podle správního řádu. Více informací o autorizaci osob v oblasti dalšího vzdělávání naleznete zde