Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Pohřebnictví > Často kladené dotazy > 0. K problematice vypravitelů pohřbů

Často kladené dotazy

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

0. K problematice vypravitelů pohřbů

0.1 Jak postupovat při žádosti o vydání pozůstatků po potratu?
Jestli tomu dobře rozumím, způsob vydání plodu po potratu není v § 5a zákona o pohřebnictví specificky vymezen a záleží na postoji každého zdravotnického zařízení. Představa, že pro vlastní nenarozené dítě, které mělo tak specifickou diagnózu jako je anembryomolla (tzn. ze zárodku se vyvíjí pouze plodové obaly, embryo není vůbec viditelné), si žádám z důvodu vnitřního předpisu poskytovatele zdravotní služby pohřební vůz, je pro mě zcela absurdní a možná i svým způsobem nedůstojná. Očekávám v této intimní situaci spíše neobyčejnou dávku soukromí, ticha a respektu k mému rozhodnutí, ne složité papírování, anonymní muže v černém a oficiální převozy na oficiální obřady a strojený soucit, případně lhostejnost. Myslím, že pokud ženy o vydání přemýšlejí, velmi často v tom nemají oporu a pochopení ani ve svém muži natož ve svém nejbližším okolí, takže se v důsledku nedostatku sil (a informací) a časovém presu rozhodnou pro konvenční řešení.


Podle našeho názoru je problém částečně v tom, že ženu, která jde na potrat (zejména na ten spontánní), většinou vůbec nenapadne hledat, co k tomu říká zákon o pohřebnictví (nebo na to nemá čas a energii). Málokdo má všeobecný přehled o veškeré legislativě, aby znal svá práva ještě předtím, než se v tak specifické situaci ocitne. Existuje řada organizací, odborných publikací a internetových stránek, které se podobnými tématy zabývají a umí být velmi nápomocné. Rád poradí také lékařský i nelékařský personál poskytovatele zdravotních služeb. Právní řád České republiky skutečně nestanoví žádný postup, záměrně nevydal žádný závazný formulář. Základním kritériem zákonnosti je ustanovení občanského zákoníku, který v § 92 odst. 1 stanoví: „Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje.“ Máte-li v úmyslu splnit tuto přirozeně lidskou povinnost, máte právo požádat lékaře výslovně, nikoli písemně.

0.2 Dotaz na kopání hrobu
Potřeboval bych si ujasnit jeden právní problém jako novinář i jako jeden z pozůstalých. Otázka zní: Může se někdo z pozůstalých  pod dohledem kvalifikovaného hrobníka podílet na vykopání hrobu jako asistent? Jde o konkrétní případ, kdy se vnuk domluvil s dědečkem, že se bude podílet na vykopání hrobu. Tato dohoda vznikla v době, kdy vnuk pracoval u Technických služeb a kopání hrobů patřilo k jeho běžným povinnostem. S tímto řešením souhlasí i rodina pozůstalých. Dědeček zesnul 25. 11. 2017. Správcová hřbitova z bezpečnostních důvodů odmítla požadavek o zapojení vnuka do výkopu hrobů s argumentem, že vnuk v současnosti již není zaměstnancem Technických služeb, takže se nemůže na vykopání hrobu podílet ani jako asistent pod dohledem kvalifikovaného hrobníka. V současnosti je situace taková, že pozůstalí požádali správce hřbitova o  písemné zdůvodnění, a správce hřbitova požádal o písemnou žádost, aby na ni mohl reagovat. Vzhledem k časové tísni jsem se rozhodl požádat vás o stanovisko k této situaci, abych si ujasnil, zda má nebo nemá smysl domáhat se právní cestou splnění dohody mezi vnukem a zesnulým dědečkem.


Každý nájemce hrobového místa nebo jeho zmocněnec má právo společně s vypravitelem pohřbu, příslušnou pohřební službou a při respektování řádu pohřebiště vykopat hrob a pohřbít do něj svépomocí. Tento právní názor Ministerstvo pro místní rozvoj opírá o ustanovení § 19 odst. 2  písm. l) zákona o pohřebnictví, které ukládá provozovateli pohřebiště podrobně v řádu pohřebiště upravit podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz