Pohřebnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti pohřebnictví v souladu s platnou právní úpravou. V rubrice naleznete vedle důležitých doporučení a komentářů ministerstva pro místní rozvoj také řadu vzorových materiálů pro správu pohřebišť i krematorií a přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR.

 

Agenda sociálních pohřbů

Obce zajišťují agendu pohřbívací povinnosti v samostatné působnosti. Jak probíhá refundace těchto obecních nákladů?

Dědicové mají zákonnou povinnost uhradit obci veškeré náklady na pohřbení a opatření hrobového místa. Není-li jich, Ministerstvo pro místní rozvoj může tyto náklady proplatit pouze na základě žádosti obce, k níž připojí neověřené kopie
 
  1. úmrtního listu nebo Listu o prohlídce zemřelého,
  2. smlouvy s provozovatelem pohřební služby k zajištění slušného způsobu pohřbení podle místních zvyklostí, 
  3. faktury provozovatele pohřební služby,
  4. dokladu o pohřbení (žehem nebo do země),
  5. a rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti.

Pracovník Ministerstva pro místní rozvoj pro agendu sociálních pohřbů

ThLic. Milan Mičo, Th.D.
oddělení pohřebnictví (OPO - 55)
Staroměstké nám. 6
110 15  Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1
tel. 224 864 635, email: Milan.Mico@mmr.cz