Certifikace metodik MMR

Usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19.06.2013 byl schválen materiál Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností pro léta 2013 – 2015 (s prodloužením na rok 2016). Na základě tohoto materiálu byly zpracovány odborem regionální politiky MMR metodiky certifikace výzkumu, vývoje a inovací a předloženy ministrovi pro místní rozvoj ke schválení následující metodiky, které ministr pro místní rozvoj schválil dne 20. srpna 2013.

Dva typy metodik a jejího následného využití:
 
 •       Realizátor výstupu - odborný útvar MMR
 •        Realizace výstupů metodiky na základě smluvního vztahu

          Realizátor výstupu - odborný útvar MMR (výzkumné programy BETA2    , ÉTA    )
 1. Řešitel projektu je povinen na začátku projektu se spojit a příslušným odborem, který zajišťuje certifikaci metodik ze strany MMR (jedná se zejména o projekty výzkumných programů  BETA2, ÉTA). V případě požadavku na vyjádření k záměru výzkumného projektu v programu ÉTA je nutné předložit podkladové dokumenty min. 2 měsíce před jejich odevzdání TAČR. 
 2. Podklady určené pro certifikaci metodiky je nutné odevzdat nejpozději 2 měsíce před ukončení projektu.
 3. Řešitel se drží manuálu pro zpracování      Certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inovací [MS Word, 95.28KB] (materiál bude ještě upřesněn).
 4. Řešitel projektu zažádá dopisem o certifikaci dané metodiky včetně vzorového příkladu příslušný odbor zabezpečujícíc certifikaci metodik tj. odbor regionální politiky. 
 5. Součástí žádosti o certifikaci je zpracovná metodika viz výše, dále dva nezávislé odborné posudky (     Odborný posudek [MS Word, 114KB]) + vzorový příklad (...)
 6. Po odsouhlasení metodiky k certifikaci, řešitel zpracuje prezetnaci dle šablony     zde [MS PowerPoint, 70.38KB]

 
          Realizace výstupů metodiky na základě smluvního vztahu (výzkumné programy ÉTA    , ZÉTA    )
 
 1. Řešitel projektu je povinen na začátku projektu se spojit s příslušným odborem, který zajišťuje certifikaci metodik ze strany MMR (jedná se zejména o projekty výzkumných programů ÉTA, ZÉTA) . 
 2. V případě požadavku na vyjádření k záměru výzkumného projektu v programu ÉTA je nutné předložit podkladové dokumenty min. 2 měsíce před jejich odevzdání TAČR. 
 3. Podklady určené pro certifikaci metodiky je nutné odevzdat nejpozději 2 měsíce před ukončení projektu.
 4. Řešitel se drží manuálu pro zpracování      Certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inovací [MS Word, 95.28KB] (materiál bude ještě upřesněn).
 5. Řešitel projektu zažádá dopisem o certifikaci dané metodiky včetně vzorového příkladu příslušný odbor zabezpečující certifikaci metodik tj. odbor regionální politiky. 
 6. Součástí žádosti o certifikaci je zpracovná metodika viz výše, dále dva nezávislé odborné posudky (     Odborný posudek [MS Word, 114KB]) + vzorový příklad (...) + smlouvu s realizátorem (    Vzor smlouvy o uplatnění [MS Word, 55KB]).
 7. Po odsouhlasení metodiky k certifikaci, řešitel zpracuje prezetnaci dle šablony     zde [MS PowerPoint, 70.38KB]

 

 

Archiv certifikovaných metodik, které byly uskutečněny v rámci výzkumného programu BETA/BETA2/OMEGA/ÉTA

Archiv certifikovaných metodik, které byly uskutečněny v rámci výzkumného programu BETA/BETA2/OMEGA/ÉTA

Archiv certifikovaných metodik, které byly uskutečněny v rámci výzkumného programu BETA/BETA2/OMEGA/ÉTA

Archiv certifikovaných metodik, které byly uskutečněny v rámci výzkumného programu BETA/BETA2/OMEGA/ÉTA a jiné

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven