Výzkum a inovace na MMR

Odbor regionální politiky MMR je gesčním útvarem v rámci ministerstva pro oblast koordinace výzkumu a inovací. Spolupracuje s útvary MMR zejména při identifikaci výzkumných potřeb, kontrole řešení výzkumných projektů a aplikace výsledků výzkumu do praxe.
Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje výzkum a inovace v rámci své působnosti - regionální politiky, cestovního ruchu, politiky bydlení, územních plánů a témata v rámci Národního orgánu pro koordinaci.
 

Další informace k uvedené problematice poskytnou pracovníci odboru regionální politiky MMR ČR:  

Mgr. Ivana Svojtková - tel.: 234 154 190, email: Ivana.Svojtkova@mmr.cz  
Ing. Josef Vlk, CSc. - tel.: 234 154 242, e-mail: Josef.Vlk@mmr.cz