Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Vyhlášené výzvy > Prodloužení termínu příjmu žádostí a ...

Prodloužení termínu příjmu žádostí a školení hodnotitelů

06.11.2015: Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií: S ohledem na identifikované technické obtíže s podáním žádosti na straně některých žadatelů (použití elektronického certifikátu) bude příjem žádostí o status externího hodnotitele prodloužen do pondělí 9. listopadu 2015 včetně. O případném dalším prodloužení termínu či vyhlášení nové výzvy budou žadatelé informováni obdobným způsobem zde na webových stránkách MMR.
O výsledcích výběrového řízení budou všichni žadatelé informováni prostřednictvím portálu externího uživatele IS KP14+.
 
Školení pro hodnotitele:
  • Ve středu 11. listopadu 2015 od 10h se v budově Ministerstva pro místní rozvoj (Na Příkopě 3, Praha) uskuteční úvodní setkání s vybranými hodnotiteli strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a současně proběhne úvodní školení pro hodnotitele strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
  • V případě potřeby bude pro hodnotitele strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) uskutečněno další školení. Termín bude zveřejněn zde na webových stránkách MMR.
  • Úvodní setkání s vybranými hodnotiteli strategií Integrovaných územních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a rovněž úvodní školení pro tyto hodnotitele se uskuteční v pátek 27. listopadu 2015 od 10h v budově Ministerstva pro místní rozvoj (Na Příkopě 3, Praha).

Důležité:
  • V případě přetrvávajících technických potíží, prosím, nahlédněte na webové stránky monitorovacího systému Evropských strukturálních a investičních fondů http://www.mssf.cz/    , kde je nově k dispozici nástroj k ověření kompatibility PC s portálem IS KP14+. Viz tlačítko „ověření kompatibility mého počítače s portálem žadatele“ (modrý nápis) pod panelem „Portál žadatele“ (vlevo nahoře).
  • Pro další informace ohledně použití elektronického podpisu jsou na portálu žadatele (https://mseu.mssf.cz/    ), záložce FAQ k dispozici 2 příručky: 1. Principy práce s certifikáty v aplikaci MS2014+ a 2.Přecházení problémům s certifikátem pro podpis v aplikaci MS2014+.