Prodloužení výzvy CLLD_16_002

04.07.2016: Odbor regionální politiky prodlužuje termín pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. října 2016.
V souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 (CLLD_16_002) bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje 29. července 2016 bude změněn na 31. října 2016.

Odbor regionální politiky prodlužuje období pro příjem žádostí s ohledem k dosavadnímu průběhu procesu hodnocení strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva č. 2 je určena jednak místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě a jednak žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli a s ohledem k nastavení procesu hodnocení ISG budou žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje podávat podruhé.