Modifikace výzvy ITI_15_001

12.02.2016: Přidání nových indikátorů na výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic ITI
Na základě podnětů řídicích orgánů OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla dne 18. 1. 2016 provedena modifikace výzvy ITI_15_001. Předmětem modifikace výzvy bylo přidání výstupového indikátoru u specifického cíle OP ŽP 1.2 „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství“ a dvou výsledkových indikátorů u specifického cíle OP PIK 2.4 (IP3) „Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP.
 
Podkladem pro doplnění indikátorů na výzvu je informace č. 2 o modifikaci výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI) č. ITI_15_001.

    Modifikace výzvy ITI_15_001 - Informace č. 2 [PDF, 406.9KB]