Vyhlášené výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných nástrojů (CLLD, ITI, IPRÚ).
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

25. listopadu 2016: Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. prosince 2016

21. července 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR-ORP“), jako gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, vyhlašuje tímto výzvu pro externí hodnotitele ...

4. července 2016: Odbor regionální politiky prodlužuje termín pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. října 2016.

26. května 2016: V souladu s usnesením Národní stálé konference č. 9/2016 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj seznam předložených žádostí do výzvy CLLD_15_001.

11. května 2016: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 v souladu s usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července ...

12. února 2016: Přidání nových indikátorů na výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic ITI

28. prosince 2015: Přidání nových indikátorů pro oblast sociálního podnikání a prorodinných opatření na specifický cíl 2.3.1 OP Zaměstnanost

30. listopadu 2015: V souladu s podmínkami výzvy CLLD_15_001 byla ke dni 30. listopadu 2015 provedena modifikace výzvy. V rámci modifikace výzvy byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního ...

26. listopadu 2015: MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou ITI využity v celostátně nejvýznamnějších ...

26. listopadu 2015: MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou IPRÚ využity v aglomeracích měst a ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven