Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Územní dimenze 2014-2020

Územní dimenze 2014-2020

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020
Územní dimenze, jež je ukotvena v Dohodě o partnerství, je chápána jako  možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit . 

Aktualizovaná verze Národního dokumentu k územní dimenzi schválená usnesením vlády č. 742 ze dne 14. září 2015:
    Národní dokument k územní dimenzi [PDF, 2.14MB]

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 schválený usnesením vlády č. 682 ze dne 27. sprna 2014 (aktualizovaná verze vydána dne 10. listopadu 2015):
    Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů [PDF, 2.35MB]

Národní stálá konference a Regionální stálá konference - Statut a Jednací řád vydaný rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 124 ze dne 14. sprna 2014:
    RM 127/2014 [PDF, 243.42KB]

    Statut NSK [MS Word, 63.6KB]      Jednací řád NSK [MS Word, 52.49KB]
    Statut RSK [MS Word, 66.86KB]      Jednací řád RSK [MS Word, 59.84KB]

Dne 13. listopadu 2015 se konalo třetí zasedání Národní stálé konference, níže je k dispozici vyhotovený zápis.
    Zápis 3. zasedání NSK [PDF, 637.32KB]

Zápisy z předchozích zasedání NSK
    Zápis 2. zasedání NSK (27. 3. 2015) [PDF, 500.21KB]
    Zápis 1. zasedání NSK (23. 1. 2015) [PDF, 348.54KB]