Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Semináře > Seminář v Litomyšli (Pardubický kraj)

Seminář v Litomyšli (Pardubický kraj)

25.10.2017: V úterý 24. října se v Litomyšli, v prostorách Zámeckého návrší, konal seminář pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny
Na úvod semináře byly prezentovány aktuální informace týkající se dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj. Poté následoval příspěvek zaměřený na problematiku regionálního rozvoje a programové dotace Pardubického kraje. Účastníkům semináře byla dále představena webová aplikace ObcePRO, umožňující zpracování a hodnocení rozvojových dokumentů obcí a jejich sdružení. Následovaly příspěvky k cestovnímu ruchu v obcích, péči o zeleň v obcích a doporučení pro obce v oblasti prevence před přívalovými povodněmi. Na závěr semináře byli účastníci seznámeni s aktuálními informacemi k hodnocení a realizaci strategií místních akčních skupin v ČR a s konkrétními výzvami místních akčních skupin v Pardubickém kraji.

Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Pardubickým krajem a Místní akční skupinou Litomyšlsko.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou ke stažení zde. (PPT jsou     zde [ZIP archív, 99.88MB])