Řízení rozvoje obcí

Zaměření projektu je na zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich strategických rozvojových dokumentů.
Základní údaje o projektu:

Název projektu:            „Podpora strategického řízení rozvoje obcí“
Realizátor projektu:       Ministerstvo pro místní rozvoj 
Termín realizace:          1. 6. 2014 – 30. 11. 2015
Registrační číslo:          CZ.1.04/4.1.00/B6.00018
Finanční podpora :         Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost  a MMR
Cílová skupina:              obce a města 

Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich strategických rozvojových dokumentů. K dosažení cíle je také nutné posílit znalosti a dovednosti představitelů obcí v oblasti strategického řízení.

Důvody realizace projektu
Projekt navazuje na předešlou aktivitu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřenou na elektronickou metodickou podporu tvorby rozvojových dokumentů obcí, jejímž smyslem byla pomoc obcím s tvorbou vlastních strategických rozvojových dokumentů tzv. programů rozvoje obce.  V praxi se však ukazuje, že přestože obce mají zpracovány rozvojové dokumenty, často s nimi již dále nepracují a nevyužívají jich v řízení. Zároveň dosud neexistují nástroje pro jednoduché a efektivní vyhodnocení plnění rozvojových dokumentů a zachycení dopadů realizovaných aktivit, které by byly obcím v procesu strategického řízení rozvoje nápomocny.

Klíčové aktivity projektu
 
  1. Metodická podpora obcí při praktické realizaci a vyhodnocování programů rozvoje obcí
  2. Hodnocení využívání a naplňování rozvojových dokumentů obcí, posouzení způsobů vyhodnocování rozvojových dokumentů a identifikace vazeb mezi rozvojovými dokumenty obcí
  3. Návrh metodiky strategického řízení rozvoje obcí a metodiky hodnocení naplňování rozvojových dokumentů obce
  4. Vytvoření nové SW aplikace na pro podporu realizace PRO, získání zpětné vazby od cílové skupiny a zhodnocení jejího praktického fungování včetně návrhů na její další inovací
  5. Ověřování metodik a souvisejících návrhů
  6. Vzdělávací a informační činnost
  7. Administrace a publicita projektu  

AKTUALITY Z PROJEKTU
 
  • Konference „Strategické řízení rozvoje obcí“,  dne 10. června 2015 se uskutečnila konference ve  Velké Bystřici , která byla věnována strategickému řízení na místní úrovni s vazbou na programové období 2014-2020, novým metodickým a elektronickým nástrojům MMR podporujícím strategické řízení v obcích a přinesla také inspiraci dobrou praxí vybraných měst. Prezentace vystupujících jsou ke stažení     zde [ZIP archív, 5.53MB]

Kontakt pro podrobnější informace o projektu:
Ing. Josef Vlk, odbor regionální politiky MMR
tel: 234 15 4242, e-mail: Josef.vlk@mmr.cz
 


 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven