Jste zde: Úvodní strana > ... > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Program rozvoje obce (PRO) > Archiv > Elektronická metodická podpora ...

Elektronická metodická podpora rozvojových dokumentů obcí

V rámci výzvy č. 62 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.4.a "Veřejná správa a veřejné služby" byl v roce 2010 schválen projekt Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí, jehož realizace byla zahájena 1. dubna 2011. Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. března 2014. Realizační tým projektu je složen z pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj a tří regionů (Liberecký kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj). Cílem tohoto projektu je posílit efektivnost výkonu územní veřejné správy zvýšením kvality koncepčního řízení obcí a provázanosti a účinnosti nástrojů regionální politiky. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti rozvojového plánování zejména malých obcí a usiluje o vytvoření nástrojů podporujících zlepšení v této oblasti.

Dokumenty:

    Žádost o přístupové údaje Aplikace PRO [MS Word, 264KB]

    Metodika tvorby Programu rozvoje obce [PDF, 735.66KB]
    Výtah z Metodiky tvorby Programu rozvoje obce [PDF, 141.59KB]
    Manuál pro uživatele webové aplikace PRO [MS Word, 2.3MB]
 

    I.a1 ANALÝZA REGIONÁLNÍ PODPORY [PDF, 1.89MB]
    I.a1 ANALÝZA REGIONÁLNÍ PODPORY [MS Word, 15.56MB]

    1.a2 ÚČELOVÁ PRÁVNÍ ANALÝZA SAMOSPRÁVNÝCH KOMPETENCÍ OBCÍ V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE [PDF, 778.29KB]
    1.a2 ÚČELOVÁ PRÁVNÍ ANALÝZA SAMOSPRÁVNÝCH KOMPETENCÍ OBCÍ V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE [MS Word, 789.5KB]

    Samosprávné kompetence obcí [MS Excel, 577.18KB]

    1.b ANALÝZA PLÁNOVÁNÍ OBCÍ [PDF, 1.17MB]
    1.b ANALÝZA PLÁNOVÁNÍ OBCÍ [MS Word, 1.57MB]

    1.c ZHODNOCENÍ DATOVÉ ZÁKLADNY  [PDF, 845.27KB]
    1.c ZHODNOCENÍ DATOVÉ ZÁKLADNY [MS Word, 1.09MB]

2.a METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Aktuální verzi naleznete výše.

    2.b1 SYSTÉM ELEKTRONICKÉ PODPORY [PDF, 1.28MB]
    2.b1 SYSTÉM ELEKTRONICKÉ PODPORY [MS Word, 2.88MB]

    3.a PILOTNÍ ZPRACOVÁNÍ PRO [PDF, 699.19KB]
    3.a PILOTNÍ ZPRACOVÁNÍ PRO [MS Word, 1.36MB]

3.a Příloha 1- METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Aktuální verzi naleznete výše.

    3.a Příloha 2- OSNOVA PRO [PDF, 299.32KB]
    3.a Příloha 2- OSNOVA PRO [MS Word, 598.5KB]

    3.a Příloha 3- Titulní strana [PDF, 93.34KB]
    3.a Příloha 3- Titulní strana [MS Word, 750KB]

    3.b ZPRÁVA O REALIZACI DVOUDENNÍCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ [PDF, 1.31MB]

    3.c ZPRÁVA O REALIZACI JEDNODENNÍCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ [PDF, 3.18MB]

    4. SOUHRN VÝSTUPŮ VČETNĚ HLAVNÍCH POZNATKŮ A DOPORUČENÍ [PDF, 667.88KB]
 


Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v Kroměříži dne 13. září 2012 konferenci "Podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí". Cílem této konference bylo představit postup prací na projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí.


Projekt_SA_62_00008
Datová základna pro regionální analýzy
Plánování obcí - představení konceptu
Plánování obcí - výsledky šetření
Strategické plánování - obce
Strategické dokumenty - Obec Modrá
 


Dne 26. února 2014 se v Pardubicích konala závěrečná konference projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“, jehož řešitelem je odbor regionální politiky MMR.
 
Na konferenci byla představena metodika tvorby programu rozvoje obce (PRO) s hlavními poznatky zpracovatele a funkční prostředí webové aplikace tvorby PRO. Následně vystoupili zástupci Pardubického kraje s hodnocením účasti na projektu a stejně tak zástupci vybraných pilotních obcí, které s metodickou pomocí ze strany zpracovatele tvořily rozvojové dokumenty.


    Metodika tvorby PRO a hlavní poznatky z řešení projektu [PDF, 206.19KB]
    Webová aplikace tvroby PRO [PDF, 249.67KB]
    Účast Pardubického kraje v projektu [PDF, 47.94KB]
    Účast pilotních obcí Pardubického kraje v projektu [PDF, 241.81KB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven