Archiv

Informace o projektech zabývajících se problematikou PRO

V rámci výzvy č. 62 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.4.a "Veřejná správa a veřejné služby" byl v roce 2010 schválen projekt Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí, jehož ...

Zaměření projektu je na zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. K tomuto účelu budou díky projektu vytvořeny metodiky (návody) a nástroje, které pomohou obcím v praktickém využívání a naplňování jejich ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven