Podpora obnovy a rozvoje venkova

29.11.2011: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
  • Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
  • Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
Rozhodnutím ministra č. 202/2011 ze dne 25. listopadu 2011 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 a výzva k předkládání žádostí o dotaci.

 Zásady podprogramu  (zip - 135,04 KB) (včetně příloh č. 1 až č.3)

 Výzva k předkládání žádostí (pdf - 26,48 KB)

 Upřesnění DT č. 2 (pdf - 43,43 KB)
 Upřesnění DT č. 3 (pdf - 16,36 KB)
 Upřesnění DT č. 4 (pdf - 54,42 KB)

Elektronické vkládání žádostí zde    .

 Seznam evidovaných žádostí (xls - 448,00 KB)

Rozhodnutí mistra č. 62/2012 o vyhodnocení podaných žádostí o dotaci:
 Seznam vyhodnocených žádostí DT č. 1 (xls - 50,50 KB)
 Seznam vyhodnocených žádostí DT č. 2 (xls - 326,00 KB)
 Seznam vyhodnocených žádostí DT č. 3 (xls - 62,50 KB)
 Seznam vyhodnocených žádostí DT č. 4 (xls - 138,50 KB)
 Seznam vyhodnocených žádostí DT č. 5 (xls - 44,50 KB)

Žádosti o dotace podané v rámci DT č. 1 za oranžovou stuhu v roce 2011 budou vyhodnoceny v průběhu měsíce května.

Informační centrum
tel.: +420 224 861 282 
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz