Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014

29.11.2013: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze čtyř dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Rozhodnutím ministra č. 155/2013 ze dne 28. listopadu 2013 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 2. prosince 2013. Termín ukončení příjmu žádostí je 17. února 2014.

    1. Zásady podprogramu [PDF, 88.01KB]
    1.1. Příloha č. 1 Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 42.18KB]
    1.2. Příloha č. 2 Vyúčtování a finanční vypořádání  [MS Excel, 15.34KB]
    1.3. Příloha č. 3 Formulář EDS-ISPROFIN [MS Excel, 53.4KB]

    2. Výzva k předkládání žádostí [PDF, 25.71KB]

Elektronické vkládání žádostí    

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 145.27KB] 

    Vyhodnocené žádosti DT č. 1 [MS Excel, 77KB] 
    Vyhodnocené žádosti DT č. 2 [MS Excel, 375.5KB]
    Vyhodnocené žádosti DT č. 3 [MS Excel, 50KB] 
    Vyhodnocené žádosti DT č. 4 [MS Excel, 125KB] 


Informační centrum
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz

Kategorie:

Aktuality