Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013

Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013

13.02.2013: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
  • Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
  • Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Rozhodnutím ministra č. 152/2012 ze dne 29. listopadu 2012 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 a výzva k předkládání žádostí o dotaci.

    Zásady podprogramu [ZIP archív, 160.2KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 65.25KB]

Elektronické vkládání žádostí    

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 145.78KB]

    Seznam schválených žádostí DT č. 1 [MS Excel, 91.8KB]
    Seznam schválených žádostí DT č. 2 [MS Excel, 403.5KB]
    Seznam schválených žádostí DT č. 3 [MS Excel, 107.3KB]