Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora pro odstraňování bariér v ...

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2018

17.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A V BUDOVÁCH MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. 

    Zásady podprogramu [PDF, 242.45KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka [MS Word, 47.21KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 120KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace [MS Excel, 14.17KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 35.72KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 217.32KB]

    Evidované žádosti [MS Excel, 29.47KB]
 

EUROKLÍČ 2018

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.
Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.). 


    Zásady podprogramu [PDF, 231.88KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka [MS Word, 46.98KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 120KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace [MS Excel, 14.17KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 35.72KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 216.91KB]


Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz