Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora pro odstraňování bariér v ...

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2016

01.11.2015: Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025     finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Rozhodnutím ministryně č. 131/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

    Zásady podprogramu [PDF, 243.24KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení [MS Word, 49.73KB]
    Příloha č. 2 - Vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 15.73KB]
    Příloha č. 3 - Formulář EDS ISPROFIN [MS Excel, 123.5KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 35.73KB]
 
    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 152.39KB] 
Rozhodnutí ministryně č. 26/2016 ze dne 26.02.2016: 
    Seznam evidovaných a doporučených akcí [PDF, 239.06KB]

Obce, které mají připravené projekty, a nestihly podat žádost o dotaci v termínu do 15.01.2016, mohou tak učinit v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí:
    Druhá výzva k předkládání žádostí [PDF, 228.2KB]


EUROKLÍČ 2016

01.11.2015:  Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.
Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče“ distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.). 


Rozhodnutím ministryně č. 131/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

    Zásady podprogramu [PDF, 187.3KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení [MS Word, 49.73KB]
    Příloha č. 2 - Vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 15.73KB]
    Příloha č. 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 123.5KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 35.73KB]
 
    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 152.38KB]