Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora pro odstraňování bariér v ...

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2013

30.11.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Rozhodnutím ministra č. 153 ze dne 29. listopadu 2012 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2013 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.
    Zásady podprogramu (včetně příloh) [ZIP archív, 111.91KB]

    Výzva k předkládání žádostí [PDF, 67.7KB]

Elektronické vkládání žádostí    

    Seznam přijatých žádostí [MS Excel, 12.38KB]

Euroklíč 2013

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

    Zásady programu [PDF, 57KB]

Elektronické vkládání žádostí    

    Formulář - Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce [MS Excel, 52.11KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci [PDF, 27.3KB]

    Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 35.37KB]

    Zjednodušený formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.11KB]

    Seznam přijatých žádostí [MS Excel, 10.81KB]


Rozhodnutí ministra č. 28/2013 
    Seznam žádostí doporučených k poskytnutí dotace Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů a podprogramu Euroklíč na rok 2013. [PDF, 103.13KB]Kontakt:

Ing. Jiří Štika
tel.: 234 154 730
e-mail: Jiri.Stika@mmr.cz