Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora pro odstraňování bariér v ...

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2014

29.11.2013: Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Rozhodnutím ministra č. 154 ze dne 28. listopadu 2013 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2014 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.
  
    Zásady podprogramu [PDF, 74.05KB]
    Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 46.66KB] 
    Formulář - Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce [MS Excel, 15.81KB]
    Zjednodušený formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 123.5KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci [PDF, 25.84KB]
Elektronické vkládání žádostí    
 
    Seznam evidovaných žádostí  [PDF, 37.69KB]
 
 

Euroklíč 2014


Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

    Zásady podprogramu [PDF, 59.95KB]
    Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 49.35KB]
    Formulář - Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce [MS Excel, 15.83KB]
    Zjednodušený formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 123.5KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci [PDF, 25.84KB] 
Elektronické vkládání žádostí    

 _________________________________________________________________________________________
Rozhodnutí ministryně č. 70/2014 ze dne 30. 4. 2014:
    Seznam doporučených akcí [MS Word, 16.37KB]
    Seznam zamítnutých akcí [MS Word, 15.76KB]Kategorie:

Aktuality