Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora při odstraňování bariér v ...

Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012

29.11.2011:

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Rozhodnutím ministra č. 199 ze dne 23. listopadu 2011 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2012 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Výzva č. 2 k předkládání žádostí    

Elektronické vkládání žádostí zde    

Zásady podprogramu     

Příloha č.1     
Příloha č.2    
Příloha č.3    


 
Výzva k předkládání žádostí    . Příjem žádostí ukončen dne 17.2.2012.

Seznam evidovaných žádostí    

Rozhodnutí ministra č. 41/2012 ze dne 29.3.2012:
Seznam schválených žádosti     


Euroklíč 2012

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Výzva k předkládání žádostí    

Zásady podprogramu    
Příloha č.1    
Příloha č.2     
Příloha č.3    
 


Informační centrum
tel.: +420 224 861 282
      +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz