Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

17.10.2016: Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Podprogram je členěn na šest dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Rozhodnutím ministryně č. 64/2017 byly schváleny Zásady podprogramu ve znění dodatku č. 1. Tyto Zásady nahrazují Zásady schválené rozhodnutím ministryně č. 21/2017 a rozhodnutím ministryně č. 81/2016.
    Zásady podprogramu ve znění dodatku č. 1 [PDF, 537.31KB]

Rozhodnutím ministryně č. 21/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2017 (do 12 hodin).
    Zásady podprogramu_DT6 [PDF, 408.84KB]
Zahájení realizace akce a čerpání finančních prostředků, tj. dotace může být i v roce 2018. Ukončení realizace akce a dočerpání finančních prostředků, tj. dotace může být i v roce 2018.
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 48.75KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.84KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.17KB]
    Příloha č. 5 - Vyúčtování pro ZVA [MS Excel, 40.56KB]
    Výzva k předkládání žádostí o dotace_DT6  [PDF, 157.08KB]
Rozhodnutí ministryně č. 45/2017:
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 6 [MS Excel, 77.68KB]

Rozhodnutím ministryně č. 81/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí.
Žádosti je možné podávat od 18.10.2016. Ukončení příjmu žádostí: 30.12.2016 (do 12 hodin).
    Zásady podprogramu [PDF, 376.37KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 48.75KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.84KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.65KB]
    Příloha č. 5 - Vyúčtování pro ZVA [MS Excel, 40.56KB]
    Výzva k předkládání žádostí o dotaci [PDF, 153.91KB]
Upozornění: Podatelna MMR bude pro příjem žádostí dne 30.12.2016 otevřena do 12.00 hod.
    Upřesnění k DT č. 5 Zásad podprogramu [PDF, 407.62KB]

    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 943.32KB]
Předpokládaný termín zveřejnění vyhodnocených žádostí: březen 2017

Rozhodnutí ministryně č. 13/2017:
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 1 [MS Excel, 85.31KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 2 [MS Excel, 191.35KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 3 [MS Excel, 91.75KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 4 [MS Excel, 122.38KB]
    Vyhodnocené žádosti - DT č. 5 [MS Excel, 271.13KB]     (aktualizováno 15.08.2017)
Náhradní akce v DT5 jsou postupně financovány při úspoře finančních prostředků
z průběžně dotovaných akcí. Aktualizováno v tabulce pro DT5 (náhradní akce).
 Ukončeno.


Publicita projektů
Výsledek projektu bude po dobu platnosti podmínek označen informační cedulí s textem:
Projekt „doplňte název„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Příklad možného použití     zde [MS Word, 39.54KB]

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz 

Aktualizováno dne: 17.10.2017