Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

10.05.2017: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový st

Předpoklad zveřejnění Zásad podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v DT č. 2 je říjen 2017.

V případě živelních pohrom doporučujeme provést fotodokumentaci poškozovaného majetku v průběhu pohromy nebo těsně po ní.
Např. záplavení obecního majetku (komunikací, mostů, veřejných budov, opěrných zdí...), rozvodnění toků, krupobití, vichřice apod.
Předložení této části fotodokumentace k žádosti o dotaci bude jedním z kritérií hodnocení.Aktualizováno dne: 10.05.2017