Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017

10.05.2017: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2017. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový st
V případě živelních pohrom doporučujeme provést fotodokumentaci poškozovaného majetku v průběhu pohromy nebo těsně po ní.
Např. záplavení obecního majetku (komunikací, mostů, veřejných budov, opěrných zdí...), rozvodnění toků, krupobití, vichřice apod.


Rozhodnutím ministryně č. 46/2017 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v DT č. 2.
Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí:  22.01.2018 (do 12.00 hod.).
    Zásady podprogramu [PDF, 279.22KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení krajského úřadu [MS Word, 51.5KB]
    Příloha č. 2 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 61KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dotace [MS Excel, 34.06KB]
    Příloha č. 4 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 133KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 2 [MS Word, 39.25KB]
    Evidované žádosti [MS Excel, 38.36KB]

Aktualizováno dne: 13.10.2017

Informační centrum (pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.)
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz