Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2015

01.11.2015: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2015. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Rozhodnutím ministryně č. 133/2015 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v DT č. 2.
Žádosti je možné podávat od 04.11.2015. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2016.

    Zásady podprogramu [PDF, 270.9KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení krajského úřadu [MS Word, 51KB]
    Příloha č. 2 - Prohlášení obce [MS Word, 61KB]
    Příloha č. 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 130.5KB]
    Příloha č. 4 - Vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 112.5KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 2 [PDF, 154.09KB]
    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 13.19KB]
Rozhodnutí ministryně č. 49/2016 ze dne 12.05.2016:
    Seznam vyhodnocených žádostí [MS Excel, 16.32KB]
Na doporučené akce je příslušným účastníkům podprogramu v průběhu měsíce května zasílána Registrace akce, ve které jsou uvedeny podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně dalších pokynů ( viz čl. 9. Zásad podprogramu).
Více     zde [PDF, 308.28KB]

Publicita:
Výsledek projektu bude po dobu platnosti podmínek označen informační cedulí s textem:
Projekt „doplňte název„ byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Příklad možného použití     zde