Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012

01.10.2012:  
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2012. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí nebo kraj.

    Zásady podprogramu [PDF, 72.06KB]

příloha 1 - Prohlášení krajského úřadu 
příloha 2 - Prohlášení obce 
příloha 3 - Formulář EDS/ISPROFIN
příloha 4 - Vyúčtování a finanční vypořádání

Výzva k předkládání žádostí o dotaci - dotační titul č. 2 
Příjem žádostí byl ukončen ke dni 31.10.2012.
    Pokyny pro vyplnění žádosti [PDF, 35.22KB]

Elektronické vkládání žádosti zde    
    Seznam evidovaných žádostí [MS Excel, 84.5KB]
Pozn.: Případné chybné částky ze žádostí opraveny vzhledem k max. dotaci 70% a nepřípustnosti souběžné dotace z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů.


Rozhodnutí ministra č.165/2012 ze dne 19.12.2012:
    Seznam vyhodnocených akcí [MS Excel, 100.5KB]Informační centrum
tel.: +420 224 861 282
       +420 224 861 138
e-mail: info@mmr.cz