Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Dotace a programy > Obnova obecního a krajského majetku po ...

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014

06.08.2014: Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (DT):
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Rozhodnutím ministryně č. 138/2014 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí v DT č. 2. 
Žádosti o dotaci je možné podávat od 27.08.2014. Ukončení příjmu žádostí je v pátek 31.10.2014.

    Zásady podprogramu 2014 [PDF, 268.48KB]
    příloha 1 - Prohlášení krajského úřadu [MS Word, 51.5KB]
    příloha 2 - Prohlášení obce [MS Word, 63KB]
    příloha 3 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 123.5KB]
    příloha 4 - Vyúčtování a finanční vypořádání [MS Excel, 106KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 2 [PDF, 152.01KB]
Příjem žádostí v DT č. 2 byl ukončen 31.10.2014.
    Pokyny pro vyplnění a podání žádosti [PDF, 223.28KB]
    Seznam evidovaných žádostí - DT č. 2 [PDF, 185.83KB]
Rozhodnutí ministryně č. 002/2015 ze dne 08.01.2015:
    Seznam vyhodnocených žádostí - DT2 [MS Excel, 40.97KB]
Náhradní akce budou postupně financovány až při úspoře finančních prostředků z průběžně dotovaných akcí.   

Registrace akce na doporučené akce budou zasílány příjemcům dotace z technických důvodů až koncem dubna 2015. Obsahem Registrace akce budou Podmínky pro vydání Rozhodnutí.

Rozhodnutím ministryně č. 227/2014 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí v DT č. 1
Žádosti o dotaci je možné podávat od 08.12.2014. Ukončení příjmu žádostí je v pátek 23.01.2015.
    Výzva k předkládání žádostí o dotaci - DT č. 1 [PDF, 152.36KB] (pouze pro část území JM kraje)
Příjem žádostí v DT č. 1 byl ukončen 23.01.2015.
    Pokyny pro vyplnění a podání žádosti [PDF, 228.58KB]
    Seznam evidovaných žádostí [PDF, 117.61KB]
Rozhodnutí ministryně č. 71/2015 ze dne 11.05.2015:
    Seznam vyhodnocených akcí - DT1 [MS Excel, 17.22KB]