Připravujeme další pomoc

22.07.2009: V rámci bydlení připravujeme dotaci obcím na výstavbu nájemních bytů pro občany, kterí přišli o byt při povodních a dále úvěry na opravy a modernizaci bytového fondu. 
  • Povodně 2009 - výstavba nájemních bytů
  • Povodně 2009 - úvěry na opravy bytového fondu