Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území

04.06.2014: Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

Poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, při níž byl vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí nebo nouzový stav), je v současné době upraveno

  • zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.

Právní úprava se obecně dotýká všech správních úřadů, které mohou být živelní nebo jinou pohromou postiženy, ústředních správních úřadů z pohledu poskytování státní pomoci, zejména pak ministerstev pro místní rozvoj a financí, a dále krajů a obcí. Pro jejich potřebu a také pro ostatní zájemce o informace o poskytování státní pomoci je určen následující podrobný text, který lze otevřít prostřednictvím kliknutí na vybraný odkaz uvedený v závěru této stránky.
 
Další informace k obsahu a postupům stanoveným právní úpravou poskytování státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou mohou poskytnout pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí.
 
Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které odpovídá především za přípravu strategie obnovy území, informace poskytne odbor rozvoje a strategie regionální politiky:
Ing. Oldřich Praus, tel. 234 154 567, e-mail: oldrich.praus@mmr.cz

Na Ministerstvu financí, v jehož působnosti je zejména zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku postiženého živelní či jinou pohromou, je možné se obracet na odbor financování územních rozpočtů:
Mgr. Helena Peterová, tel. 257 042 668, e-mail: helena.peterova@mfcr.cz
Ing. Věra Dědková, tel. 257 042 478, e-mail: vera.dedkova@mfcr.cz.

Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (doc - 240,00 KB)

Tabulka pro předběžné vyčíslení nákladů (xls - 58,37 KB)

Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství (doc - 64 KB)