Poskytování státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě

21.01.2009:

Speciální linky MMR ČR

Dotace a postup při povodních.

Pomoc v oblasti bydlení

224 861 153 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor podpory bydlení, 
                            více na: Poskytování dotací při povodních
221 771 611 - Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Praha
585 206 121 - Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Olomouc

Dotační program z kapitoly MMR na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelné pohromě

224 864 006 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
Povodně 2009
Povodně 2010


Povodňové linky

957 730 730 - Krizová linka, informace pro příbuzné obyvatel vodou zasažených oblastí 
                     Novojičínska o svých příbuzných.
800 100 450 - Informační linka, Jihočeský kraj.

Důležité informace

Další důležité informace naleznete na webových stránkách Moravskoslezského      a  Jihočeského kraje    .


Pokud byl vyhlášen krizový stav

(stav nebezpečí nebo nouzový stav), postižený kraj, v jehož územním obvodu došlo v důsledku živelní nebo jiné pohromy k narušení základních funkcí v území, bude podle zákona o státní pomoci při obnově území  vypracovávat sám nebo ve spolupráci s pověřenými obecními úřady přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.

Metodika k tomuto přehledu a k navazujícím postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území: